Możliwość komentowania Audyt – przywilej dla firmy, potrzeba czy groźba? została wyłączona

Audyt – przywilej dla firmy, potrzeba czy groźba?
Ostateczna wartość firmy jest zależna od wielu różnych czynników i może się w czasie zmieniać. To, ile będzie warta jakaś firma jest ogromnie ważne w sytuacji jej likwidacji, próbie sprzedaży albo przy zmianie jej organizacyjno-prawnej formy. Każda taka okoliczność będzie potrzebować wyceny z innego powodu, jednak zawsze powinna to być urealniona wartość wszystkiego co dotyczy danej jednostki. Sprzedaż i likwidacja to okoliczności, które kojarzą się raczej z niechcianymi wydarzeniami. Przekształcenie określonej formy działalności gospodarczej w drugą także będzie wymagać dokładnego ustalenia wartości składników wchodzących na majątek. W każdym opisywanym przypadku niezbędna staje się kompleksowa wycena przedsiębiorstwa, która wskaże jednoznacznie wartość bieżącą firmy pod konkretny cel. Dużo elementów składowych można precyzyjnie i szybko wycenić w oparciu o ceny rynkowe odpowiedników. Z kolei inne wymagają przeliczenia wartości uwzględniające spadek wartości wskutek zużycia albo – przeciwnie, powiększenie wartości, na przykład po wykonanej modernizacji lub rozbudowie. Ale w zakres majątku firmy wchodzi także wiele elementów sprawiających trudność przy wycenie. Szczególnie to dotyczy wartości prawnych i niematerialnych, jakie stanowią niejednokrotnie istotną część majątku firmy. Przeważnie się tu spotyka prawa autorskie, koncesje, znaki towarowe czy wzory użytkowe. W takich przypadkach kwestia wyceny nie jest już tak oczywista. Żeby trafnie oszacować składniki niematerialne majątku, będzie wtedy potrzebna profesjonalna wycena firm wykonana przez wyspecjalizowanych audytorów.

+Reklama+

Comments are closed.